Методична рада 22.06.2023

Порядок денний

1. Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в 2022/2023 н.р. (Олег Білецький)

2. Про європейські тенденції формування моделі підготовки інженера (Тетяна Желяскова)

3. Про запровадження нової освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Аналітика соціальних даних» за спеціальністю 054 Соціологія (Павло Федорченко-Кутуєв)

4. Різне:

  • Про рекомендацію Вченій раді університету щодо присвоєння почесних звань «Заслужений професор КПІ ім. Ігоря Сікорського» та «Заслужений викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Анатолій Мельниченко)
  • Про погодження силабусів загальноуніверситетських дисциплін (Надія Осадча)
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Інна Сімашко)
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Тетяна Желяскова)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо присвоєння/скасування грифів (Тетяна Желяскова)