Методична рада 19.01.2023

Порядок денний

1. Про результати атестації здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра у 2022 році (Анатолій Лемешко)

2. Про розробку нових модулів системи MyKPI (Віталій Мосійчук)

3. Про організацію семестрового контролю зимової сесії 2022/2023 навчального року (Наталія Семінська)

4. Про роботу Комісії Методичної ради з організації та моніторингу англомовного навчання здобувачів вищої освіти (Артур Гудманян)

5. Про ухвалення оновлених та нових освітніх програм (Тетяна Желяскова)

6. Різне:

  • Про зміни в номенклатурі шифрів академічних груп  (Анатолій Мельниченко)
  • Про зміни до рекомендацій щодо визначення строків укладання контрактів з НПП (Петро Яблонський)
  • Про зміни до набору даних профілів підрозділів (Сергій Бур’ян)
  • Про внесення змін до переліку вибіркових дисциплін ЗУ-Каталогу-2023 циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Тетяна Желяскова)
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Інна Сімашко)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (Тетяна Желяскова)