Методична рада 07.09.2023

Порядок денний

1. Про особливості освітнього процесу у 2023/2024 н.р. (Анатолій Мельниченко)

2. Про підготовку та звітування здобувачів ступеня доктора філософії у 2023/2024 навчальному році (Анатолій Мельниченко)

3. Про проєкт нового переліку галузей знань і спеціальностей (Олексій Жученко)

4. Про ухвалення оновлених освітніх програм (Тетяна Желяскова)

5. Про внесення змін до окремих положень університету (Тетяна Хижняк)

6. Різне:

  • Про рекомендацію Вченій раді університету щодо присвоєння почесних звань (Анатолій Мельниченко)
  • Про підготовку до акредитацій освітніх програм у 2023/2024 навчальному році (Сергій Бур’ян)
  • Про ухвалення Ф-Каталогу вибіркових навчальних дисциплін (Тетяна Желяскова)
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Тетяна Желяскова)
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Інна Сімашко)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо присвоєння грифів (Тетяна Желяскова)