Відділ технічних засобів навчання

Відділ технічних засобів навчання входить до структури департаменту якості освітнього процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

  • Здійснення технічного супроводу освітнього процесу за заявками.
  • Впровадження в освітній процес сучасних технічних засобів навчання (ТЗН), що зумовлює підвищення ефективності навчання.
  • Надання консультаційної підтримки професорсько-викладацькому та навчально-допоміжному складу в оволодінні та використанні ТЗН.
  • Здійснення супроводу освітніх заходів, презентацій мультимедійною технікою, фото- та відео зйомка визначних подій у житті КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Забезпечення технічними засобами під час проведення конференцій, семінарів, зустрічей університетського, загальнодержавного та міжнародного рівня, засідань Вченої, Методичної, Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, засідань студентських організацій, студентських клубів, профспілкових заходів тощо.