Самооцінювання освітньої програми "Комп’ютерне моделювання фізичних процесів" рівень вищої освіти "Магістр"