Самооцінювання освітньої програми "Промисловий маркетинг" Рівень вищої освіти "Магістр"