Cамооцінювання освітньої програми "Образотворче мистецтво" Рівень вищої освіти "Магістр"