Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Equipment of Pharmaceutical and Biotechnological Productions
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16479