Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Equipment of Pharmaceutical and Biotechnological Productions
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 4860