Фізична терапія, ерготерапія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Therapy, Ergotherapy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57944 (46367)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 12.12.2024)