Технології друкованих і електронних видань

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
186 Видавництво та поліграфія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Technologies of Printed and Electronic Editions

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28680

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 16.06.2025)