Технології друкованих і електронних видань

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
186 Видавництво та поліграфія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Technologies of Printed and Electronic Editions
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31114