Видавництво та поліграфія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
186 Видавництво та поліграфія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Publishing and Printing

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46366

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)