Геоінженерія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
184 Гірництво

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Geoengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28915