Геоінженерія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
184 Гірництво

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Geoengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28915

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін