Електронні мікро- і наносистеми та технології

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Micro- and Nanosystems and Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58786 (28645)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін