Мікро- та наносистемна техніка

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Micro- and Nanosystem Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58788 (53261)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін