Системи керування літальними апаратами та комплексами

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
173 Авіоніка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58783 (6846)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін