Електронні компоненти і системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Components and Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58757 (18573)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін