Електронні компоненти і системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Components and Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
58757 (18573)

Підготовку за освітньою програмою проводить