Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic Electronic Systems and Acoustic Information Processing Technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
58756 (28662)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)