Електронні прилади та пристрої

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Devices and Equipment
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31209

Підготовку за освітньою програмою проводить