Електроніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46364