Регенеративна та біофармацевтична інженерія

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
163 Біомедична інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Regenerative and Biopharmaceutical Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58776 (39269)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін