Медична інженерія

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
163 Біомедична інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Medical Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58775 (28922)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін