Біомедична інженерія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
163 Біомедична інженерія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Biomedical Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58795 (46363)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)