Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Synthesis, and Physical and Chemical Properties of Organic Materials

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58770 (53268)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін