Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Synthesis, and Physical and Chemical Properties of Organic Materials
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 
58770 (53268)