Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic Binders, Ceramics, Glass, and Polymeric and Composite Materials
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 
58768 (53267)

Описи освітньої програми