Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic Binders, Ceramics, Glass, and Polymeric and Composite Materials

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58768 (53267)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін