Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electrochemical Technologies of Inorganic and Organic Substances

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18559

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено