Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic Binders, Ceramics, Glass, and Polymeric and Composite Materials
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58746 (53266)

Набір за освітньою програмою припинено з 2024 року

набір припинено