Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic Substances and Water Treatment
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58749 (8651)

Набір за освітньою програмою припинено з 2024 року

набір припинено