Хімічні технології та інженерія

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies and Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57750

Описи освітньої програми