Хімічні технології та інженерія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies and Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58790 (46362)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)