Хімічні технології та інженерія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies and Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58790 (46362)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)