Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Power Engineering and Thermal Power Installations of Power Plants

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49245

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін