Атомні електричні станції

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
143 Атомна енергетика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31180

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін