Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Computer Technology of Thermal Power System
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 39459