Енергетичне машинобудування

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Power machinery
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46356

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін