Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Aviation and Aerospace Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46353

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)