Комп'ютеризовані поліграфічні системи

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Computerised Printing Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18529

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін