Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
132 Матеріалознавство

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Nanotechnologies and Computer-Aided Materials Design

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7064

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)