Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
132 Матеріалознавство

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Computer Simulation in Materials Science

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49220

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)