Матеріалознавство

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
132 Матеріалознавство

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Materials Science

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53255

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін