Технології виробництва літальних апаратів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Aircraft Manufacturing Engineering*

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 34376

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

 

* - згідно з наказом № НОН/135/2023 від 19.04.2023 р. "Про зміну англомовного перекладу назв освітніх програм спеціальності 131 Прикладна механіка"

 

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін