Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: 
Engineering of Welding, Laser and Related Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53254

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін