Технології виробництва літальних апаратів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Aircraft Manufacturing Engineering*

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 34375

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

* - згідно з наказом № НОН/135/2023 від 19.04.2023 р. "Про зміну англомовного перекладу назв освітніх програм спеціальності 131 Прикладна механіка"

 

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін