Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Technologies of Computer Design of Machine Tools, Robots and Machinery

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28559

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено