Інформаційні управляючі системи та технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information Management Systems and Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 21806

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)