Інформаційні системи та технології

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Information Systems and Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46349