Інформаційні системи та технології

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Information Systems and Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46349

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 26.12.2024)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін