Комп'ютерні технології в біології та медицині

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Technologies in Biology and Medicine

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28530

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін