Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Systems and Special Communications Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28525

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)