Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Intelligent Service-Oriented Distributed Computing

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31127

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено