Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems and Web Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46729